Фехтовачите са облечени в елегантни бели костюми, които се състоят от 3 части:

Костюмите са изработени от специална материя (кевлар), който предпазва от нараняване и осигурява висока защита на практикуващите фехтовка. Като задължителна част към костюма са белите 3/4 чорапи на фехтовача. За по-голяма сигурност под пластрона се поставя пластмасова кора (протектор за мъже или за жени). За връзка с апарата, който отчита тушовете, фехтовачите имат личен кабел, който преминава през ръкава на костюма и се свързва с електронните отчитащи устройства. Главата и лицето се предпазват от маска, която издържа на голяма сила от 1600 N.

В зависмост от практикуваното оръжие (рапира, шпага или сабя) фехтовачите имат и още няколко допълнителни елемента към екипировката си. За рапира и сабя се използват допълнителни кабели за маска, които свързват маската с апарата за отчитане на тушовете. И в рапирата и сабята фехтовачите използват т.нар. ламе (тънка жилетка с вплетени метални нижки, която покрива съответната поражаема повърхност, която прави връзката между оръжието и апарата). За предпазване на ръката, фехтовачите имат ръкавица на въоръжената ръка. Използват се и специални обувки , които не се пързалят на металната повърхност на пътеката за двубои.

Тук може да разгледате едни от водещите производители на екипировка:

Allstar

Uhlmann

PBT

Negrini

Leon Paul

За консултация и информация за възможностите за закупуване и поръчка на фехтовална екипировка се обърнете към Вашите  треньори.