Българска федерация по фехтовка

Mеждународна федерация по фехтовка (FIE)

Европейска конфедерация по фехтовка (EFC)

Състезания провеждани в момента